BioTrim

#03101EU
Blanc
Multi-function washing stripes
60 stripes

Volume7.5 PV

Price13.11 EUR

#03102EU
Verona
Washing stripes for lingerie
60 stripes

Volume7.5 PV

Price13.11 EUR

#03103EU
Nanny
Washing stripes for kids clothes
60 stripes

Volume7.5 PV

Price13.11 EUR

#03301EU
Mystik
Cleansing paste

Volume3 PV

Price5.28 EUR

#03251EU
X-formula
Express stain remover
15 ml

Volume4 PV

Price6.22 EUR

#03302EU
Mystik
Cleaning powder

Volume3 PV

Price5.28 EUR

#03225EU
Bio Trim NEO #5 Cleaning napkin for textile
5 disposable textile cleaning wipes

Volume under the offer1.4 PV

Price5.81 EUR

Discount price2.83 EUR